عینک افتابی مدل 23-ao

این عینک برای مردان و بانوان شیک بوده است. دارای قاب دور با رنگ تضاد شیشه آن است که باعث جذابیت و فانتزی آن شده است.