عینک ضد اشعه UV واته مدل Gold

این عینک آفتابی را می توان به کسانی که زیاد با کامپیوتر کار می کنند توصیه کرد. معمولا این عینک برای بانوان و دختران می باشد اما مردان نیز می توانند از آن استفاده کنند.