فریم عینک رلی ژین کد 002

از این عینک ها می توان برای خانم ها و آقایان استفاده کرد و همچنین با توجه به مدلی که می توان برای همه سنین استفاده کرد ، می توانید نشان دسته فلزی Rlei Zhen را روی دسته مشاهده کنید که جلوه زیبایی به عینک داده است.