فریم عینک طبی کد G10018

عینک طبی زنانه برای کار با رایانه بسیار پیشنهاد می شود. دارای قابلیت جذب کننده ی اشعه های ماوراء بنفش که به چشمتان آسیب می زند.